Beton Altı Trapez Sac 70/985
Beton Altı Trapez Sac 70/985
Beton Altı Trapez Sac 70/985
Çelik yapılarda özellikle betonarme döşemelerin yapılmasında kullanılan beton altı trapez sac 70/985 ürünleri geçilen açıklığın büyüklüğü, döşemeye gelen yüklerin miktarı gibi faktörler ile değişik hadve sayısı ve ölçülerde yapılmaktadır. Trapez sac 70/985 özellikle ağır yükler altında ve geniş açıklık gerektiren yapılarda kompozit döşeme trapezi olarak kullanılır.

Beton altı trapez sac 70/985 Hadve tasarımı sırasında saca verilen kabartma ve hadve tepe noktasındaki tutunma çıkıntıları ile dökülen döşeme betonu ile trapez sac 70/985  arasında gerekli yüksek aderansı sağlayan detaylara sahiptir. Trapez sacın 0.7 mm ila 1.3 mm kalınlığa sahip olması mekanik direncini artırır ve kalınlık arttıkça 3.5 metreye kadar açıklıklarda kullanılabilirler. Bu açıklıkta genelde ilave geçici dikme gerektirmeden uygulama yapılması mümkündür. Trapez Sac 70/985 70 mm hadve yüksekliğine rağmen 915 mm gibi bir genişliğe sahiptir ve daha az parça trapez ile uygulama kolaylığı sağlar. Trapez Sac 70/985 üretimlerinde artık EN10162 standartlarına uygun bilgisayar destekli üretim makineleri kullanılmakta ve bu da ölçülerin oldukça hassas yapılabilmesi ile sahada uygulamada büyük kolaylık sağlamasını sağlamaktadır.

70/985; EN10143 standardına uygun olarak roll-form teknolojisiyle üretilmektedir. Bu sayede maksimum üretim boyu 16 metreye ulaşmaktadır.

Hassas ölçülendirme trapez sac 70/985 panellerinin birbirileriyle mükemmel uyum sağlayarak birbirleri üzerinde binmelerde tam uyum sağlayarak işçilik kolaylığı sağlamakta ve uygulamada kolaylık ve hız sağlar.

Hadve kenarlarında beton ile tutunmayı arttıran kabartmalar birbirlerine ters yönde tasarlanmıştır ve bu beton ile çeliğin aderansının artmasında ciddi fayda sağlamaktadır. Trapez sac 70/985 maksimum 16 metreye kadar ve siparişe göre kesilen boyları ve 985 mm genişlikleri ile hızlı montaj olanakları sağlar. Bu arada beton dökümü sırasında 3.5 metreye kadar geçici desteğe ihtiyaç duymaz.

Trapez Sac 70/985 70 mm hadve tasarımı ve gövde kalınlığının daha fazla olması nedeni ile diğer trapez sistemlerine göre daha az beton kullanılmasına yardımı olur. Diğer trapez sistemlerine göre beton kullanımında  %15 den %30’a kadar tasarruf sağlar.

Beton Altı Trapez Sac 70/985
Beton Altı Trapez Sac 70/985

Beton Altı Trapez Sac 70/985 Kullanımının Getirdiği Avantajlar

Trapez Sac 70/985 üst üste kolayca istiflenebildiği için nakliye ve şantiye içi taşımalarda büyük kolaylık sağlar. Et kalınlığı ve hadve yüksekliği nedeni ile diğer beton altı trapez saclara göre alttaki destek çelik profillerin daha geniş aralıklarda yapılmasına izin verir.  Genel olarak 3.5 metreye kadar açıklıklarda ara desteğe ihtiyaç duymazlar.  Kalıcı kalıp olarak kullanılır. Bu sayede daha hafif kesitlere ve döşeme yüklerine, dolayısı ile malzeme ekonomisine katkıda bulunurlar. 70/985 güçlü bir yatay stabilite sağladığından oluşturulan çelik çerçevelerin güçlendirilmesine katlıda bulunur.  Ayrıca fazladan bir gerilme mukavemetin sağlar.

Malzeme sahada kolayca kesilebildiği için istenilen detayda döşeme yapılabilmesini kolaylaştırır. Trapez Sac uygulandığı andan itibaren beton dökümüne kadar geçen sürede güvenli bir yatay çalışma düzlemi oluşturur. Geniş ve istenilen uzunlukta yapılabilen boyları ile iş programında kolaylık ve hız sağlanmada faydalı olurlar. Büyük parçalar ile çalışmak hem işçilik hatalarının azalmasına ve boy bindirmelerinin azalması ile işçilik süresi ve malzeme ekonomisi sağlar.

Trapez sac 70/985 ihtiyaca göre hafif ve normal beton ile beraber kullanılabilinir. Yangın dayanımı 4 saate kadar çıkmaktadır.

Trapez Sac 70/985 Uygulama

Trapez sac 70/985 uygulamaları diğer beton altı trapez saç uygulamalarına benzer. Öncelikle taşıyıcı çelik sistemden destek alan taşıyıcı ana kirişler ve yükü yayarak trapez Sac 70/985 sacına destek olacak ara kirişler yapılır. Diğer Beton altı trapezlere göre geniş açıklıklar geçilmesi amacı ile tasarlandıkları için alttaki destek kirişlerinin aralıkları 3.5 metreye kadar çıkabilir.
Trapez sac 70/985 kirişler üzerine projesine uygun olarak yerleştirildikten sonra Stud denilen özel çelik çivilerin özel kaynak makinesi yardımı ile yerleştirilen açların üzerinden alttaki çelik kirişlere kaynatılır. Projesine göre gerekli sıklıkta kaynatılan studlar saçların tam olarak sisteme bağlanmasını sağlar. Daha sonra projeye göre hazırlanmış demir donatı hazırlanmış trapez sac 70/985 üzerine yerleştirilir ve beton dökme işlemine başlanabilir.

Diğer bir ürünümüz olan trapez çatı sacı 27/200 sayfasında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.